Klubmodul henter siden
Generalforsamling for Faldskærmsklubben Skydive2000
Svend Åge Holst

  11.02.2016
  16:23
 

Hermed indkaldelse til Generalforsamling 2016 for Faldskærmsklubben Skydive2000

 
Fredag d. 26-02-2016 kl. 18.30 i klubbens lokaler Lufthavnsvej 6 6580 Vamdrup.

Dagsorden ifølge vedtægter.
Stk. 8. Emner og forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde, senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 9. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent, som skal underskrive generalforsamlingens protokol.
2. Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed.
3. Godkendelse af fuldmagter, samt konstatering af stemmeberettigede medlemmer.
4. Formandens beretning til godkendelse eller forkastelse.
5. kassererens beretning og præsentation af regnskabet til godkendelse eller forkastelse.
6. Vedtagelse af kontingent.
7. Præsentation af budget.
8. Bestyrelsens plan for det kommende år.
9. Indkomne forslag til behandling.
10. Valg af bestyrelse: a) Formand (Sune på valg)
b) 4 bestyrelsesmedlemmer (på valg er: William Wester, Mikkel Löwen, Bjarne Hansen)
11. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. (Carsten Jacobsen)
12. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
13. Valg af repræsentanter til DFUs repræsentantskabsmøde.
14. Tildeling af anerkendelse og pokaler.
15. Eventuelt.

 

Som nogen måske bemærker har der været enkelte rokader i bestyrelsen. 
Som det kan ses skal der bruges 1 nyt medlemmer i bestyrelsen,
så er der nogen der har lyst og mod til det arbejde at være med
til at forme klubben, hører bestyrelsen gerne om det.

Vel mødt alle.