Endelig kan vi genåbne på fuld kraft.
Vi følger gældende retningslinjer udstukket af Dansk Faldskærms Union.
 
Vi har afholdt første elevkursus i år d. 26-27. juni.
Næste elevkursus er d. 7-8. august. Se mere information under elevkurser i bunden af forsiden.